Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sentinel-2

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Využití dat Landsat a Sentinel-2 pro sledování změn v krajině Mostecké pánve
 (Martina Řehůřková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8j28/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Změny pokryvu a orografie povodí 4. řádu ve vztahu k výstavbě dálnice hodnocené ze satelitních dat Sentinel-2 a leteckých LiDAR dat
 (Petr ŽŮČEK)

2021, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ltj4ue// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití satelitních dat Sentinel-2 v krajinném plánování
 (Petr TOMS)

2022, Diplomová práce, Fakulta zemědělská a technologická / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ro7rsx// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Použití dat Sentinel-2 pro mapování a hodnocení závažnosti následků požárů v krajinných podmínkách České republiky
 (Jana Bourová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137288 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Monitoring the Evolution of the Kaiwhata Landslide in New Zealand using Object-based Image Analysis and Sentinel-2 Time Series
 (Kiarash POOLADSAZ)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//opeifp// | Geoinformatics and Cartography / | Práce na příbuzné téma

Porovnání použitelnosti dat družice Sentinel-2 a Pléiades v lokálním měřítku pro klasifikaci obrazu
 (Martina FIRDOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5nti4m// | Geoinformatika a kartografie / | Práce na příbuzné téma

ČASOPROSTOROVÉ ANALÝZY TYPU A STAVU ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN Z DAT SENTINEL-2
 (Přemysl DRATVA)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uaqin5// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Práce na příbuzné téma

Stanovení vybraných ekosystémových funkcí z dat družice Sentinel
 (Pavel VYVLEČKA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fzgvdb// | Geografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

AUTOMATIZACE IDENTIFIKACE DISTURBANCE LESNÍCH POROSTŮ NA ZÁKLADĚ SENTINEL DAT
 (Eliška REGENTOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6szgzi// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Práce na příbuzné téma

Využití dat z družice Sentinel pro sledování změn v krajině vybraného zájmového území
 (Marek Bartoš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8xvj33// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)