Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sestimocny chrom

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Chrom šestimocný v životním prostředí
 (Jan Patočka)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i5d2qk// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Tvrdé chromování z elektrolytu bez šestimocného chromu
 (Radek LETÁK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ezxq8m// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Odbourávání šestimocného chromu pomocí nanočástic železa
 (Petra BANČÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4zlsmf// | Chemie / Aplikovaná chemie | Práce na příbuzné téma

Redukce šestimocného chromu nanočásticemi železa
 (Lucie SLAVÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pwhhkz// | Chemie / Aplikovaná chemie | Práce na příbuzné téma

Ověření možnosti odstranění šestimocného chromu z vyzdívkových materiálů sklářských pecí s cílem jejich dalšího využití
 (Marie Knotková)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//myp6nq// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Elektrochemické odstraňování chromu ze znečištěných vod
 (Petra BUREŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7wwfih// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Využití pomerančové kůry k odstranění šestimocného chromu z vodného prostředí: kinetika, termodynamika, izotermy
 (Veronika Pilátová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103466 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Metody pro měření malých koncentrací šestimocného chromu
 (Lukáš Vašut)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q2dsd4// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Využití ovčího rouna k odstranění šestimocného chromu z reálných vzorků odpadní vody
 (Eliška Volná)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103137 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studium možnosti aplikace ovčího rouna k odstranění šestimocného chromu z vodného roztoku
 (Pavlína Knollová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103020 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)