Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

severe disability

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Analýza edukačného procesu žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím
 (Lucia Hrebeňárová)

2012, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppwl8/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Práce na příbuzné téma

Ověřování RVP ZŠS u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v oblasti smyslové výchovy
 (Jana Ondrušková)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6oy6/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikačních kompetencí u osob s těžkým mentálním postižením
 (Jana Jetelinová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s23ak/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Naplňování potřeb partnerského a sexuálního života u lidí s těžkým tělesným postižením
 (Aneta Štanclová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z8y0h/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Kvalita života osoby pečující o rodinného příslušníka s těžkým kombinovaným postižením
 (Eliška Truhlářová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ie2y2/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití metody Snoezelen při vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami.
 (Barbora Zedková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b6x02/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Muzikoterapie u žáků s těžkým postižením
 (Eliška Truhlářová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8s39/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání dětí s těžkým postižením v Domově pro děti a mládež ve Vilšanech na Ukrajině
 (Zuzana Boková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p3twi/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Využití multismyslové místnosti snoezelen a prvků bazální stimulace u dětí s těžkým postižením
 (Vladimíra Krausová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bj6bd/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Využití konceptu Bazální stimulace u dospělého jedince s těžkým postižením
 (Alena Poulová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1gf1/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)