Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sewage sludge

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Fluidised-bed combustion of dry stabilized sewage sludge
 (Jaroslav Moško)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//d3g41h// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Analýza obsahu vybraných léčiv v čistírenských kalech a posouzení možnosti materiálové transformace čistírenských kalů
 (Anna Šebková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vwibch// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Výzkum dlouhodobé metanizace čistírenských kalů při nízkých teplotách.
 (Grzegorz Pilarski)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//b5tvfu// | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Pyrolýza stabilizovaných čistírenských kalů za přítomnosti vodní páry
 (Soňa Cyprichová)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//xtoodx// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování čistírenských kalů
 (Ester Převorová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115492 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Analýza speciace fosforu v produktech termického zpracování čistírenských kalů
 (Zuzana Štěpánková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//2a2jxh// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Návrh využití odpadních kalů z čistírny odpadních vod pivovaru Krušovice
 (Ľudovit Filo)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119849 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Termochemická úprava popelu z čistírenských kalů
 (Matěj Kruml)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//rwuqwl// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Využití čistírenských kalů na zemědělské půdě s ohledem na změnu legislativy
 (Kateřina Brožová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130160 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Zpracování čistírenských kalů se zaměřením na čistírnu odpadních vod Karlovy Vary
 (Hana PATROVSKÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//nvh6ln// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)