Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sewage treatment plant

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Čistírna odpadních vod v Třebíči, nakládání s odpady
 (Petra KUBÁTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hn82v8// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Závislost objemové aktivity 131I v čističce odpadních vod nemocnice na množství léčebného 131I podaném na oddělení nukleární medicíny
 (Šárka KAMPELSHEIMEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//035g96// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Odpadní vody a jejich vyčištění na ČOV v obci Ostrožská Lhota
 (Hana VANĚČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nqubps// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Vliv čistírny odpadních vod v obci Luka nad Jihlavou na kvalitu řeky Jihlavy
 (David Hanáček)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rl7vv2// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Rodinný dům, Hranice na Moravě – návrh kořenové čistírny odpadních vod
 (Anna Zemanová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140949 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Optimalizace množství a vlastnosti sušiny z čistírny odpadních vod
 (Michaela Koubková)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141560 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zpracování čistírenských kalů se zaměřením na čistírnu odpadních vod Karlovy Vary
 (Hana PATROVSKÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//nvh6ln// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Řešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh domovní čistírny odpadních vod
 (Michal Kapcala)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114028 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Řešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh domovní čistírny odpadních vod
 (Dominika Gancarčíková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129128 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Řešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh kořenové čistírny odpadních vod
 (Dominika Kapustová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129130 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)