Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sewerage

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Povinnosti vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu
 (Martina Slámečková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyz7i/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Problematika veřejných služeb zajišťovaných municipalitami: analýza kanalizační sítě na příkladu města Ostravy
 (Jiří NOVOTNÝ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//r3zgb4// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Inspekce kanalizační sítě
 (Martin Vacek)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//aacsrw// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Čistírny odpadních vod a kanalizace v Ostravě
 (Markéta GAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cpsxxs// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Projekt vnitřního rozvodu vodovodu, kanalizace a posouzení denního osvětlení v horském penzionu.
 (Anna Kakalejčíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116632 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě s napojením na kořenovou ČOV a využitím dešťové vody
 (Ladislav Pospíšil)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129163 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Environmentální a ekonomické aspekty likvidace odpadních vod v podmínkách vodovodů a kanalizací.
 (Halina Studničková)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117003 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Optimalizace kanalizační sítě v obci Žabeň s využitím nástrojů facility managementu
 (Michaela Schmiedová)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116609 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení dopadů připravované legislativy na podniky vodovodů a kanalizací v Ústeckém kraji
 (Aneta PROCHÁZKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9cvruz// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Analýza nákladů a přiměřeného zisku v rámci regulace cen v podmínkách vybrané obchodní společnosti oboru vodovodů a kanalizací
 (Monika Szturcová)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119237 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)