Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sewerage

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Povinnosti vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu
 (Martina Slámečková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyz7i/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Problematika veřejných služeb zajišťovaných municipalitami: analýza kanalizační sítě na příkladu města Ostravy
 (Jiří NOVOTNÝ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//r3zgb4// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Čistírny odpadních vod a kanalizace v Ostravě
 (Markéta GAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cpsxxs// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Návrh způsobu nakládání s dešťovými a splaškovými vodami ve výrobním areálu v Kunovicích
 (Simona Haráková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137317 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Financování výstavby kanalizace dobrovolnými svazky obcí
 (Ivana Musilová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135597 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Řešení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace v bytovém domě
 (Natália Bútorová)

2020, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142654 | Stavební inženýrství - Prostředí staveb / | Práce na příbuzné téma

Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě s napojením na kořenovou čistírnu
 (Vojtěch Vičan)

2021, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144387 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Inženýrskogeologický průzkum pěti vybraných kanalizačních objektů v České republice.
 (Lukáš Liszok)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137269 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Problematika kanalizační sítě v Teplicích
 (Robert MAULE)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zhrriz// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce kanalizace z pohledu bezpečnosti práce
 (Eva Mikutová)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144889 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)