Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

shape

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Neil Labute's The Shape of Things: A Gender Reversed Pygmalion
 (Eliška Hulcová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvecl/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Synthetic Methods and Spectroscopic Properties of Shape-Persistent Macrocycles
 (Bhimrao Vaijnath Phulwale)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xmaou/ | Chemie (čtyřleté) / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

Použití shape files jako standartních formátů mapových dat a jejich využití v praxi
 (Dominik Souček)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c61eb1// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

How audience and communicative purpose shape a text in the medical profession: guidelines for doctors and instructions for new parents
 (Klára HORÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//y6pox6// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Práce na příbuzné téma

Marketingové komunikačné nástroje v podniku Shape It Up s.r.o Nitra.
 (Michaela Gažiová)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//whmx3j// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Zavedení výrobních kalkulací v novém informačním systému ve společnosti Shape Steel, a.s.
 (Jiří Kula)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122025 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv konstrukčního řešení na funkčnost střihacích nožů ve firmě Shape Corp.
 (Jan MICHAL)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//16jgqc// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Reverse Engineering of Complex Shape Part
 (Pradeep Vempala)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//vaand4// | Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design | Práce na příbuzné téma

Impact of the French colonization on the present shape of New Orleans
 (Tomáš KLEMENS)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9ng1j0// | Geografie / Geografie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D
 (Jan Zapletal)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117052 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)