Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

shiny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využitý Shiny, grafického nástroje pro R, ve statistické praxi
 (Jakub Petráček)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76899 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

R Shiny - využití webového prostředí pro vizualizaci statistických dat
 (Tomáš Jirků)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128439 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Prezentace výsledků a vizualizace algoritmů v prostředí R s využitím balíčků knitr a Shiny
 (Vladimír CTIBOR)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//37zfvb// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Reporting zdravotních indikátorů ČR
 (Tereza Klečková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/guki5/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Statistické zpracování dat ruční antropometrie pro různé populace
 (Jana KOUKALOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gzayc5// | Inženýrská informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Vývoj webovej aplikácie pre potreby hydrologického modelovania
 (Patrik Sleziak)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137295 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Jádrové odhady podmíněné hustoty
 (Kateřina Pokorová)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oilvd/ | Matematika a statistika / Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování | Práce na příbuzné téma