Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

skladky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Hydrogeologické poměry v prostoru Černovické skládky v Brně
 (Marie Ondráčková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/waekj/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Cost-benefit analýza skládky odpadů
 (Michaela Turiaková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctnim/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Velké skládky odpadu jako zdroje kontaminace životního prostředí
 (Michaela Nagyová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vonec/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Přirozená atenuace kontaminantů v předpolí skládky komunálního odpadu
 (Emanuela Valková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3v37/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení toxicity průsakových vod a půd ze skládky odpadů
 (Klára Walachová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//slkrym// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Závislost vzniku skládkového plynu z hlediska délky času TKO v tělese skládky Frýdecká skládka a.s.
 (Aneta Syřínková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86213 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Inženýrskogeologické posouzení těsnosti geologických bariér a únosnosti pro skládky tuhého komunálního odpadu
 (Petr Vicherek)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137300 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Volné skládky dřevní hmoty z hlediska požární bezpečnosti
 (Miroslav Fanta)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135897 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Černé skládky a jejich dopad na životní prostředí
 (Jonáš Bombera)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lvbnvt// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Možnosti rekultivace skládky KBV v Kopřivnici
 (Pavlína Tobiášová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115542 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)