Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

skolni poradenske pracoviste

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Podpora školního poradenského pracoviště vybrané základní školy v Praze ve školní práci žáka s diabetem a specifickými poruchami učení
 (Alice Mojková)

2024, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/qw56a/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Školní poradenské pracoviště v inkluzivním vzdělávání
 (Šárka GRUNOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3aypm6// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Hybridní školní poradenské pracoviště na Moravské střední škole v Olomouci
 (Blanka BERANOVÁ)

2024, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//anu6nf// | Sociální pedagogika / Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství | Práce na příbuzné téma

Školní poradenské pracoviště a jeho úloha v prevenci rizikového chování na základní škole
 (Jana Šimonová)

2024, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB15219 | Sociální patologie a prevence / | Práce na příbuzné téma

Školní poradenské pracoviště. O jednom z příkladů dobré praxe
 (Lucie Ondrůšková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ucx7x/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Školní poradenské služby - případová studie
 (Hana Zlámalová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vd8nz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Školní poradenské pracoviště očima žáků 2. stupně základní školy
 (Eva Barvínková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//csesbe// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Meziškolní mobilita a předčasné odchody žáků ze středního vzdělávání očima pracovníků školního poradenského pracoviště
 (Michaela Mrázová)

2024, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gng3p/ | Sociální pedagogika a poradenství / | Práce na příbuzné téma

Spolupráce školního speciálního pedagoga a školního psychologa v rámci školního poradenského pracoviště
 (Gabriela SKULINOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kpyl94// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Školní poradenské pracoviště a poptávka po jeho službách ze strany žáků
 (Eva Grycová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bruiz/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)