Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

skolni preventivni program

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Preventivní program ve výtvarné výchově
 (Petra Ryšková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rz2ir/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Šikana - preventivní program pro 1. stupeň základní školy
 (Eliška Tvrdíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ykuncy// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Program prevence šikany
 (Iveta Hoffmannová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mthi1/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Preventivní program "Druhý krok" a psychosociální klima školní třídy
 (Kristýna MÁNKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pp3mpy// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Preventivní program ve středisku výchovné péče jako forma intervence pro třídu s narušeným klimatem
 (Jana Paulová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5dwc/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Preventivní program Druhý krok a sebepojetí u dětí mladšího školního věku
 (Tereza CHOBOTSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rwrqnn// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Vrstevnická mediace jako preventivní program řešení konfliktů ve školním prostředí
 (Silvie Slezáková)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//50ssjn// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Minimální preventivní program vybraného sociálně patologického jevu u žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním
 (Jana Macáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//aiubrl// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Práce na příbuzné téma

Preventivní program jako prevence rizikového chování na ZŠ
 (Nikola Jiranová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//k3yi4v// | 75-32-N / 06 Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Preventivní programy a jejich vliv na sociální klima školní třídy
 (Magda Devátová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjpsz/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)