Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

skolni specialni pedagog

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Školní speciální pedagog v primárním vzdělávání
 (Klára BARTÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yt57hl// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Práce na příbuzné téma

Školní speciální pedagog
 (Barbora TEMPÍROVÁ-KOTRLÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fgyy1w// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Školní speciální pedagog
 (Veronika ŠTĚPÁNOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i2xi5d// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Práce na příbuzné téma

Speciální pedagog a jeho místo v systému vzdělávání v ČR.
 (Lenka MIKEŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8uyh96// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Náplň práce školního speciálního pedagoga a speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologické poradně
 (Kateřina KUPČOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//90l12d// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Školní zralost a úloha speciálního pedagoga v průběhu odkladu školní docházky
 (Lucie Hánová)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//h2wpo9// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Kompetence speciálního pedagoga a sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů
 (Jana Bečičková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//mciymx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Práce na příbuzné téma

Sociální pedagog a jeho možnosti uplatnění ve školském systému
 (Barbora Nekvindová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//59u1s4// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Role školního speciálního pedagoga při intervenci žáků se specifickými poruchami učení
 (Barbora Kašlíková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6okx/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)