Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

skolsky zakon

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

PISA testování a novela školského zákona v perspektivě antropologie vzdělávání
 (Jiřina Holubová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqrqf/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální antropologie | Práce na příbuzné téma

Postavení rodiče nezletilého žáka ve správním řízení podle školského zákona
 (Kateřina Pospíšilová)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jxfbm/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití canisterapie ve školách zřízených podle §16 odstavce 9 Školského zákona v Jihočeském kraji
 (Michaela HEJNOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f8dxha// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikace u dětí s diagnózou vývojová dysfázie v rámci mateřských škol zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona
 (Hana Němcová)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB13337 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Práce na příbuzné téma

Změny v základním vzdělávání žáků se sluchovým postižením v kontextu novely školského zákona
 (Tereza Nešporová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5351 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - logopedie | Práce na příbuzné téma

Přechod žáků s ADHD z běžné ZŠ na ZŠ zřízenou podle §16 odst. 9 školského zákona
 (Jenifer SVITAVSKÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xz4qqb// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Novela školského zákona a změny činnosti SPC
 (Lucie PELCOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ffrqye// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Žák s hyperkinetickou poruchou na základní škole zřízené podle § 16, odst. 9 školského zákona v Ostravě
 (Patricie Procházková)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//fzg6sx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma