Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

skript

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Internetový obchod nakupování skript\nl{}
 (Ondřej PULKERT)

2008, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xz8kj5// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB
 (Roman PEČEK)

2009, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t40zxz// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Nové grafické prvky a styly u skript a knih pro Ústav informatiky a statistiky fakulty ekonomiky a managementu UTB ve Zlíně
 (Petr NEVŘIVA)

2008, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u3b2mj// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

Co je to znásilnění: Stereotypy a skripty znásilnění u vybrané skupiny populace
 (Martina Burdíková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahdl6/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Elektronická skripta pro výuku Konstrukční geometrie - zobrazení v rovině
 (Jana Kašparová)

2010, Diplomová práce, UHK, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM634 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - informatika, Učitelství pro střední školy - matematika | Práce na příbuzné téma

Metody návrhu uživatelských skriptů ve webových prohlížečích
 (Martin Holas)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mv2v3/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Monitorovací skripty procesů fakturace ve společnosti W.A.G. payment solutions, a.s.
 (Josef Minář)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81193 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Analýza škodlivých multiplatformních PowerShell skriptů
 (Jan Polok)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140551 | Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Identifikace potenciálně znovupoužitelných částí v neoptimálně strukturovaných automatických testovacích skriptech
 (Martin Filipský)

2018, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//5lzfxc// | Elektrotechnika a informatika / | Práce na příbuzné téma

Generátor vstupních dat pro validaci Bash skriptů
 (Jiří Borský)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//qejtai// | Informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)