Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

skupina cez

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Dominantní postavení na trhu - Skupina ČEZ
 (Kristýna Červenková)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/d84em/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Analýza reklamních videofilmů skupiny ČEZ
 (Jana Vyklická)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2na5/ | Humanitní studia / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Práce na příbuzné téma

Porovnání nákladovosti benefitů ve společnosti ČEZ a.s. a Integrovaných dceřiných společností skupiny ČEZ a.s.
 (Denisa Víznerová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103039 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Strategie skupiny ČEZ v regionu střední Evropy
 (Jan Zapletal)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gxm0x/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Zavádění obnovitelných zdrojů energie na trh v České republice a jejich hospodářský dopad na skupinu ČEZ mezi lety 1993-2016
 (Vít Voseček)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72036 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Strategická analýza Skupiny ČEZ
 (Jaroslav Slabý)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//6imu0v// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Práce na příbuzné téma

Integrovaný reporting Skupiny ČEZ
 (Jana ŠIROKÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xe5jcs// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Firemní klutura ve Skupině ČEZ
 (Jan Vančura)

2017, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u6mh4d// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Diagnostika komunikace v Personálních službách Skupiny ČEZ
 (Radana VAŠÍČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s0k9t5// | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Bezpečnost jaderných zařízení ve skupině ČEZ se zaměřením na radioaktivní odpady
 (Rostislav Kruba)

2021, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//swsjw6// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)