Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sladkovodni mlzi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži.
 (Veronika Bartáková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mb8wt/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Koeevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae)
 (Milan Vrtílek)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8y4p/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Limitace velkých mlžů dostupností hostitelů - zhodnocení potenciálních rybích hostitelů rodu Unio v řece Bečvě
 (Radim KOPEČEK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s9zzfb// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vztah parazitární infekce a reprodukce sladkovodních ryb
 (Veronika Michálková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qet6m/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Rozšíření a ekologie mlžů Unionidae (Mollusca: Bivalvia) v povodí Odry v ČR
 (Magdaléna KRISTKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x4vjmb// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Biodiverzita malakocenóz v povodí říčky Ostružné
 (Sára PIŇOSOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sc4ffr// | Učitelství pro základní školy / Bi-Ch | Práce na příbuzné téma

Stanovištní preference velevruba tupého v povodí Bečvy.
 (Michaela GALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pym0gv// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve třech rybnících: Šídlovský rybník, Nováček a rybník Košinář
 (Marek CHALOUPKA)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//heflzk// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Práce na příbuzné téma

Výskyt a distribuce mnohobuněčných parazitů ve společenstvech hostitelských ryb
 (Radim Blažek)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ax5nz/ | Biologie (čtyřleté) / Parazitologie | Práce na příbuzné téma