Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sledovani videi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Sledování hokejistů ve videozáznamu
 (Michal Plch)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xmsi7/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Kontrast technické kvality videí a diváckého přístupu v prostředí internetu
 (Jan Perout)

2015, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gucdoj// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Kamera | Práce na příbuzné téma

Obcházení regionálního omezení za účelem sledování videa na vyžádání
 (Milan Kopřiva)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32156 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Vnímání virálních videí u dětí v nízkoprahových
 (Ludmila Mikulková)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//or3bp5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Využití online videí při propagaci knihoven
 (Radana Oprchalová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q5fro/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Vliv video abstinence na subjektivní prožitek míry autenticity
 (Vojtěch OSPALÍK)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7essb8// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma