Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

smutecni sin

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Smuteční síň v architektuře českých zemí v letech 1954-2017
 (Lucie CHROMKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z4vwd3// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Práce na příbuzné téma

SMUTEČNÍ SÍŇ
 (Kamila Vystrčilová)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//irp3q9// | Architektura a urbanismus / | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část: Laboratoř ARF, černobílý proces 2. Praktická část:katalog výrobků nebo služeb: Díly b) volný výstavní soubor: Smuteční síně období socialismu na území České republiky
 (Michal BURÁŇ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i43e3r// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Městský hřbitov se smuteční síní, Malacky
 (Petra Caisová)

2020, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140975 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Smuteční síně na Valašsku v období socialismu
 (Lucie CHROMKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//f6rx7s// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Práce na příbuzné téma

Projekt - Smutečního domu ve středně velkém městě, s technologií výstavby a harmonogramem prací
 (Nikola BINDZAR)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//00g835// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma

Nový cintorín, Malacky
 (Martina Wodáková)

2020, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140977 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Lesní hřbitov s objekty skulpturální a funerální architektury, Velichovky
 (Barbora Černá)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113859 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Výzkum navrhování hřbitovních areálů v kontextu společenských proměn v 21. století na území České republiky
 (Ondřej Juračka)

2020, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//nfzqn3// | Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství | Práce na příbuzné téma