Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sn vrstvy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Tenké vrstvy Sn-Cu-O a Sn-Cu-N vytvářené magnetronovým naprašováním
 (Martin HROMÁDKA)

2018, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0y7gd7// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Práce na příbuzné téma

Reaktivní magnetronové naprašování Zn-Sn-O vrstev a charakterizace jejich vlastností
 (Zuzana ČIPEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5ul6f9// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace tenkých vrstev systému Sn-S metodou spin coating
 (Jana Koubská)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rioumu// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Mechanické a tribologické vlastnosti nanokompozitních vrstev
 (Jan PATERA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bnuhen// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava metal-dielektrických nanokompozitů na bázi Sn+SiO2 a měření jejich rezistivity
 (Jiří Bednář)

2013, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99976 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Mueller matrix ellipsometry of special samples
 (Přemysl Ciompa)

2016, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115152 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti elektronových excitací ve slitinách SnTe-GeTe
 (Zbyněk Fišer)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ffi67/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma