Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

snp

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Obraz partizána SNP v československom socialistickom filme 60. rokov (prípadová štúdia kultúrno-historického prístupu k reflexii partizána SNP vo filme)
 (Matej Berlanský)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qm7sn/ | Historické vědy / Historie | Práce na příbuzné téma

Bytový dom SNP
 (Ondrej Líner)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//4isr27// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza výstavby Mostu SNP v Bratislave ako príkladu veľkého projektu socialistického mesta
 (Martin Boroš)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wp8y1/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Obraz SNP v slovenskej beletrii po roku 1945.
 (Dušan Kolcún)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zz8e9/ | Historické vědy / Historie | Práce na příbuzné téma

Vztah SNP v genu pro leptin a parametrů vnitřního prostředí býků Českého strakatého skotu
 (Eva Lysáková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//g18rot// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Revitalizace parku SNP v Banské Bystrici
 (Katarína Sýkorová)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//elg75w// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Práce na příbuzné téma

Hledání SNP pro genetické mapování resistence obaleče jablečného, Cydia pomonella, vůči viru granulózy (CpGV)
 (Irena HLADOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p1vwvc// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

SNP
 (Michal Orság)

2014, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//8koh9l// | Výtvarná umění / | Práce na příbuzné téma

Vliv genetické variability na funkci miRNA u pacientů s psoriázou
 (Pavel Hruška)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ksucp/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využitie technológie MassArray na predikciu rizika žilovej tromboembólie analýzou relevantných génov
 (Monika CVANCIGEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rib8tk// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma