Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

socialni exkluze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Kde končí hranice politické komunity? Normativní přístupy vůči problematice občanství a sociální exkluze
 (Jan Blažek)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/plqm8/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Sociální služby pro osoby s tělesným postižením a jejich vliv na překonávání sociální exkluze
 (Helena Kovaříková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afgcc/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Sociální exkluze v ČR a EU
 (Michaela TOPINKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//12gq2c// | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Sociální exkluze jako determinanta zdraví u uživatelů pervitinu
 (Nikola BRANDOVÁ)

2021, Disertační práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jf5p5f// | Rehabilitace / | Práce na příbuzné téma

Sociální exkluze a faktory ovlivňující spolupráci aktérů v rámci lokálního partnerství v Dubí.
 (Michaela KULÍŠKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ev5hs0// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální exkluze jako multidimenzionální problém
 (Hana VAŇKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//a8quvn// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální exkluze - případová studie
 (Jiří AMSLER)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//z4fbbl// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální exkluze - případová studie
 (Jiří AMSLER)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7dc6x5// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální exkluze u seniorů
 (Martina Klusáčková)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//1v0hm4// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Virtuální prostor jako zdroj sociální exkluze Romů. Černošská gheta, hip hopeři a rapeři jako vzory romské mládeže
 (Alžběta BRYCHTOVÁ)

2022, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p4iya4// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)