Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

socialni inkluze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Vzdělání dospělých jako cesta k sociální inkluzi v kontextu programu Sociální inkluze Ostrava 2011-2020
 (Mária Kavecká)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jq36x/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Sociální inkluze lidí po výkonu trestu odnětí svobody
 (Igor Hendrych)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fp751/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Uplatnění osob s narušením plynulosti řeči na trhu práce v kontextu sociální inkluze
 (Lucie Fajnorová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kde6c/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Sociální inkluze tělesně postižených žáků do běžných tříd
 (Jana Kuchtová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y851o/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Sledování změn životních podmínek, jež umožňují překonat bariéry sociální inkluze u zvolené cílové skupiny
 (Kristýna Drápalová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g58qa/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Tandemové divadlo jako prostředek sociální inkluze pro dítě se sluchovým postižením
 (Dagmar Benešová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qug5o/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza determinant školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením
 (Martin Vrubel)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o8uj9/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Práce na příbuzné téma

Sociální inkluze jako fenomén v současném školství
 (Michaela Hahnová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6384 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Sociální inkluze osob se ztrátou zraku
 (Terezie Tuhá)

2022, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//j7vof8// | Resocializační pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza profesní zkušenosti učitelů/učitelek prvního stupně ZŠ s implementací opatření sociální inkluze do škol
 (Barbora Vanderková)

2022, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x4zast// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)