Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

socialni inkluze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Vzdělání dospělých jako cesta k sociální inkluzi v kontextu programu Sociální inkluze Ostrava 2011-2020
 (Mária Kavecká)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jq36x/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Sociální inkluze lidí po výkonu trestu odnětí svobody
 (Igor Hendrych)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fp751/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální inkluze tělesně postižených žáků do běžných tříd
 (Jana Kuchtová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y851o/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Sledování změn životních podmínek, jež umožňují překonat bariéry sociální inkluze u zvolené cílové skupiny
 (Kristýna Drápalová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g58qa/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Tandemové divadlo jako prostředek sociální inkluze pro dítě se sluchovým postižením
 (Dagmar Benešová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qug5o/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Uplatnění osob s narušením plynulosti řeči na trhu práce v kontextu sociální inkluze
 (Lucie Fajnorová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kde6c/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Metody estetické výchovy jako nástroje sociální inkluze ve vzdělávání romských skupin obyvatelstva
 (Klára Adámková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qmug9/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Využití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova
 (Vladimír Němec)

2013, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13056/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Podpora sociální inkluze u osob s narušenou komunikační schopností
 (Jana Kučerová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtwso/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Strategie rozvoje komunikačních kompetencí a sociální inkluze žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 (Martina Syrová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rokp8/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)