Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

socio-economic status

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Cross-National analysis of students' socio-economic status on the educational achievement
 (Jan Sova)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/87886 | Ekonomie / | Práce na příbuzné téma

Vliv socio-ekonomického statusu rodiny na rozhodnutí přestupu žáka 5. třídy na osmileté gymnázium
 (Klára Vařejková)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/girf7/ | Sociální pedagogika a poradenství / | Práce na příbuzné téma

Socioekonomický status rodiny a pohybová aktivita dětí
 (Dominik ŠINDLER)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wnquk0// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Práce na příbuzné téma

Does Founders' Socioeconomic Status Matter for the Success of Start-ups? Case of VSE graduates
 (Chirill Caraseni)

2024, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/93692 | Management / | Práce na příbuzné téma

Využití finanční podpory u studentů UTB s dopadem na jejich socioekonomický status
 (Jana Chašová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xjxdhf// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Komunikace lékaře s pacientem a pacientův socioekonomický status
 (Daniela SEDMIHRADSKÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//70ls89// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Socio-ekonomické faktory alokace státní sociální podpory v podmínkách krajů České republiky
 (Andrea Dvořáková)

2023, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/149367 | Veřejná ekonomika a správa / | Práce na příbuzné téma

Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945
 (Karolína Bulínová)

2016, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9980 | Taneční umění / Taneční věda | Práce na příbuzné téma

Socioekonomický status a zdraví
 (Libor Míček)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs2ym/ | Humanitní studia / Sociologie | Práce na příbuzné téma

Socioekonomický status klientů cestovní kanceláře PET-TOUR s.r.o.
 (Monika LOUDOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d5ux8m// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)