Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sodik

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Porovnání stanovení sodíku a draslíku v séru metodou přímé a nepřímé potenciometrie a plamenové fotometrie
 (Petra Vyplelová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z43u1/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Procesy v atmosféricky relevantních nanočásticích: Reaktivita v sodíkem dopovaných klastrech
 (Daniela Šmídová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//9814df// | Analytická a fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti celosvalových masných výrobků se sníženým obsahem sodíku
 (Adam Kopáček)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//6xw04f// | Technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Možnosti snížení obsahu sodíku v solicích směsích pro masné výrobky
 (Jakub Martinek)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//til06o// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Možnosti dodržení doporučeného příjmu sodíku dle výživových doporučení u zdravých dospělých osob
 (Michaela GRUBEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rmpxgq// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Možnosti dodržení doporučeného příjmu sodíku dle výživových doporučení u dospělých diabetiků 2. typu
 (Martina DRDOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pj0amy// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Optimalizace výroby potravin se sníženým obsahem sodíku.
 (Marie Houdková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//7u5k8f// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv hladiny exkrece sodíku v moči na krevní tlak v ontogenezi
 (Elena CHARYPAROVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f03gda// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Detekce atmosfér exoplanet
 (Jiří Žák)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf69w/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Práce na příbuzné téma