Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sokolovska panev

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Ekologické a ekonomické zhodnocení revitalizované krajiny po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku
 (Jana Anna HOLÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o94tdc// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Porovnání vitality základních lesních dřevin na výsypce Podkrušnohorská IX (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
 (Markéta MINÁŘÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o3dm33// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Těžba hnědého uhlí na Sokolovsku a její regionálněgeografické aspekty
 (Kateřina FEJLKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cgbv1a// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Výpočet zásob písku v současnosti netěžené pískovně Erika nad Svatavou na Sokolovsku a zpracování způsobu vytěžení a odvodnění lomu
 (Jaroslav Zeman)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107898 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vývoj struktury osídlení na Sokolovsku
 (Daniel BRODNÍČEK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//882fxu// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Hodnocení cestovního ruchu na Sokolovsku
 (Lucie JANOUŠKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xgtrc8// | Učitelství pro základní školy / Uč. pro 2.st. ZŠ DE-GEO | Práce na příbuzné téma

Transformace území Sokolovské uhelné pánve pro budoucí zachování přírodních hodnot a lokalit vhodných pro rekreační využití
 (Kristýna CIHLÁŘOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xherl7// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Katalog stanovišť vhodných ke geografickým pozorováním na Sokolovsku
 (Jiřina TEPLÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e3cbtw// | Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ NJ-GEO | Práce na příbuzné téma

Charakteristika třetihorních limnosilicitů v sokolovské pánvi
 (Daniel Horváth)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qmmco/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Analýza služeb cestovního ruchu na Sokolovsku
 (Vlasta BJALONČÍKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v8i7vu// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)