Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

solid pollutants

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Chemical methods for prediction of bioavailability of persistent organic pollutants in solid environmental matrices
 (Lucie Bielská)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h5q16/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami při výrobě koksu na koksárenské baterii
 (David Běleš)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104579 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metody mikroextrakce na tuhou fázi pro stanovení perzistentních polutantů
 (Petr Hykyš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//dq4743// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Využití mikro-extrakce na pevnou fázi pro analýzu pevných environmentálních vzorků
 (Romana Bedrunková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ayix6/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma