Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spaliny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Návrh trubkového výměníku spaliny-vzduch
 (David Onderka)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114714 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Řízení teploty spalin za kotlem v EDĚ s ohledem na rosný bod spalin
 (Stanislav Kraina)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93834 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Modelování a řízení obsahu NOx ve spalinách
 (Petr Večeřa)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//iwd7e6// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Potenciál oxidů dusíku (spalin) iniciovat závažnou havárii
 (Tomáš RÖSZLER)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9qm6tp// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Problematika měření rosného bodu spalin
 (Adam Janusz)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136921 | Energetika / Energetika 21.století | Práce na příbuzné téma

Návrh na využití tepla spalin z kogenerační jednotky pomocí náporové turbíny
 (Jan Šebestík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129455 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Polosuchá metoda čištění spalin u spalovny průmyslových odpadů
 (Lukáš Šubrt)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114712 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Technologie čištění spalin ze stacionárních zdrojů
 (Anastasiya HALAVANAVA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eomn9m// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Návrh aparatury pro kontinuální odběr plynného vzorku spalin
 (Tomáš Bortlíček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137109 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Omezování emisí rtuti ve spalinách ze spalování směsných odpadů
 (Michaela TICHÁČKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//47opuc// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)