Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spalne teplo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Spalné teplo a výhřevnost vybraných energetických trav stanovení na základě elementární analýzy
 (Aneta SEDLÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mo0b7d// | Zemědělství / Agropodnikání | Práce na příbuzné téma

Stanovení spalných tepel vybraných odpadů
 (Dominika ŽOFKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//w5mpr9// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Srovnání tepla uvolněného při spalování vzorku dvěma různými metodami
 (Markéta Nikrmajerová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//36i5k5// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Hmotnost vzorku a přesnost stanovení spalného tepla
 (Dalibor Balner)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88604 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Laboratorní měření spalného tepla kapalných a tuhých paliv
 (Vladimír Kovač)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//kz6wtf// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Stanovení spalného tepla v uhlí
 (Kateřina Mrlinová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0v9kfn// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv materiálu a jeho opracování na rychlost uvolňování tepla zkušebních hraniček
 (Tadeáš Koplík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118668 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma