Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

special education intervention

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Special education intervention for adolescents with a disability from the perspective of value orientation in Tibet.
 (Qiong BU)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cik8b5// | Special Education / | Práce na příbuzné téma

Early Intervention for Children with Disability: The Parameters Necessary for Effective Implementation.
 (Joy Sade OKOYE)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//30cr4o// | Special Education / | Práce na příbuzné téma

Family Intervention in Speech Communication Competencies for Hearing Families of Children with Hearing Impairment
 (Lin LI)

2023, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d2f0o1// | Special Education / | Práce na příbuzné téma

Determinanty zmyslového vnímania a možnosti špeciálnopedagogickej podpory u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím
 (Nora Jágerová)

2016, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v687v/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti speciálněpedagogické intervence u matek s dětmi v azylových domech
 (Zuzana ŽÁDNÍKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jv72bt// | Speciální pedagogika - poradenství / | Práce na příbuzné téma

Využití prvků ergoterapie u žáků rehabilitační třídy jako součást speciálně-pedagogické intervence
 (Pavla ŠÍMOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p9ouco// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Práce na příbuzné téma

Adaptace jako cíl speciálněpedagogické intervence u žáků s poruchami autistického spektra
 (Anna ŠUDŘICHOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//26s8nl// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Speciálně pedagogická intervence u dětí s PAS
 (Milena Horvatová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12640 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Práce na příbuzné téma