Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spectral methods

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vývoj a ověření spektrálních metod pro stanovení ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové
 (Sára ČERNÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nrkr04// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Studium degradace vybraných toxických látek na reaktivních sorbentech pomocí chromatografických a spektrálních metod
 (Tomáš LATISLAV)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e9msh0// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vybrané aplikace metody spektrálních rozkladů
 (Michal Zich)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115904 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Analýza uměleckých předmětů spektrálními metodami
 (Lenka HÁRENDARČÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qs75rz// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Analýza uměleckých předmětů spektrálními metodami
 (Lenka HÁRENDARČÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qs75rz// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Implementace vybraných metod spektrální analýzy časových řad
 (Milan ROŽŇÁK)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jd0lhx// | Informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Využití spektrálně optických metod ke studiu vlivu teplot a světla na vlastnosti thylakoidních membrán a makroorganizaci PPC
 (Lenka KUCHAŘOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kox83a// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma