Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spektroskopie v blizke infracervene oblasti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ke sledování skladby mastných kyselin v řepce olejné
 (Tereza KŘESINOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//674fsn// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Použití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro charakterizaci suroviny pro výrobu slunečnicového oleje
 (Petra Vystavělová)

2016, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//x2x9tu// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Analýza využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro hodnocení tíže Parkinsonovy nemoci
 (Ondřej Klempíř)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//z60s79// | Přístroje a metody pro biomedicínu / | Práce na příbuzné téma

Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné
 (Lenka ENDLOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//375htc// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma

Stanovení obsahu silic pomocí infračervené (FT-NIR) spektroskopie
 (Eva Sedlaříková)

2022, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vkt71z// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Stanovení vybraných farmaceuticky aktivních látek metodou infračervené spektroskopie
 (Jiří KAREŠ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e7mdft// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Příprava a aktivace nanočástic stříbra pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie
 (Ariana FARGAŠOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ggxtzv// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma