Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spontaneous combustion

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Prevence a potlačování samovznícení uhlí ve slojích č. 39 a 40 na Důlním závodu 2, OKD, a.s.
 (Henryk Molin)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119898 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv teploty na samovznícení vláknitých materiálů impregnovaných oleji
 (Rostislav Kluz)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135908 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Nízkoteplotní degradace sorpčních materiálů znečištěných oleji se sklonem k samovznícení
 (Hana Věžníková)

2013, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101838 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Plynová indikace samovznícení hnědých uhlí.
 (Lukáš Snopek)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101218 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Analýza plynů vznikajících při samovznícení pevných biopaliv na bázi celulózy
 (Michaela Pospíšilová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100164 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení náchylnosti hořlavých kapalin k samovznícení podle poměru teploty vznícení a vzplanutí
 (Milan Kanči)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105221 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Rizika samovznícení pevných biopaliv
 (Michaela Perďochová)

2015, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110950 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Vliv granulometrie uhelného paliva na schopnost samovznícení
 (Simona Zajícová)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105308 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava porubního bloku č. 300 404 ohroženého samovznícením na dole ČSM
 (Ľuboslav Pomothy)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82196 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Požární bezpečnost skládek uhlí
 (David Mészáros)

2009, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73561 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma