Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

spruce needles

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Spruce and pine needles as passive samplers and tools for assessing the genotoxic effect of atmospheric contaminants
 (Daniela Baráková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f10sk/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Izolace thylakoidních membrán z jehlic smrku vhodných pro studium fotosyntézy
 (David BENEŠ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rnu14q// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv solární radiance na strukturu xylému jehlic smrku ztepilého
 (Lenka Bartoňová)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//79hf0j// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Srovnání morfologie příčných řezů jehlic smrků (rod Picea)
 (Markéta FRDLÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6wx85x// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Strukturální analýza jehlic smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST
 (Marcela TKÁČOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//t39nra// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Vliv solární radiance na morfologickou a anatomickou stavbu jehlic smrku ztepilého
 (Petr Ambrož)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//eojvrv// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Aktivita fenoloxidáz a peroxidáz v opadech jehličnatého lesa v povodí Plešného a Čertova jezera
 (Markéta APPLOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rdf7up// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Zavedení metodiky izolace aktivních thylakoidních membrán z jehlic smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.)
 (Martin JANOŠKA)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hluo3r// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma