Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

srazkova voda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
ZTRACENÁ VODA - Tvorba veřejných prostorů
 (Anna Poláčková)

2018, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//aao9m6// | Zahradní a krajinářská architektura / | Práce na příbuzné téma

Vliv srážkových vod na provozování kanalizační soustavy a čistírny odpadních vod
 (Martin Lysák)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//taekrb// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití dešťové vody jako vody užitkové při výstavbě nových rodinných domů v Mostě
 (Miroslav Němec)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92277 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Řešení hospodaření se srážkovou vodou v objektu rodinného domu
 (Jiří Vaněk)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136736 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Analýza bariér domácností při nakládání se srážkovou vodou
 (Veronika SLÁMOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ak3j00// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Ekologický přístup k řešení srážkových vod v prostředí města
 (Tereza Vařejková)

2019, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2i43p1// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Práce na příbuzné téma

Vliv prostředí na kvalitu srážkových vod ve vybraných lokalitách
 (Veronika Rogozná)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137208 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Znečištění vody v areálu a okolí Bochemie
 (Ondřej ZÁRUBA)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o6gtmk// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích ČR
 (Alena Mikesková)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3wgmrq// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení a nové řešení odvodnění srážkových vod v městské části Ostrava - Jih
 (Jan Kuchař)

2020, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140922 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)