Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

srtio3

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Perovskitové pigmenty založené na struktuře SrTiO\dindex{3}
 (Petra Moťková)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5q1meu// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Pulsní laserová depozice vrstev a heterostruktur oxidů přechodových kovů a studium jejich magnetických a elektronových vlastností
 (Michal Kiaba)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yy7jz/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Rtg difrakční studium oxidových vrstev
 (Tomáš Číž)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdlgz/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Konstrukce objektivu pro speciální použití
 (Adam Lešundák)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxdp7/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Construction of a far-infrared ellipsometer and an experimental study of optical properties of ferromagnetic cobaltites
 (Pavel Friš)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jvb5s/ | Pokročilé materiály a nanovědy / Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie | Práce na příbuzné téma

Structural, optic and magnetooptic properties of epitaxial thin film ferrites
 (Michaela Tomíčková)

2016, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115130 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma