Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

stand point

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

STAND POINT SERIÁLY V KONTEXTU AMERICKÉHO A BRITSKÉHO TV VYSÍLÁNÍ: Konstrukce LGBTQ identit v rámci dominantního ne-heteronormativního diskurzu
 (Jana JEDLIČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iohdbx// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Práce na příbuzné téma

Divadlo jedného herca vs. stand-up comedy
 (Pavol Seriš)

2013, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/dz1jd/ | Dramatická umění / Fyzické divadlo | Práce na příbuzné téma

Shifts of Point of View in Translations of Hemingway's Memoir A Moveable Feast
 (Iveta Žákovská)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c50a3/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka | Práce na příbuzné téma

Postoje malých a středních podniků k prohlubování integračního procesu Evropské unie
 (Vratislav JAROŠ)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//th4o2p// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Revize a příprava podrobných bodových polí pro zaměření antropogenních podzemních prostor
 (Stanislav RAJTMAJER)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0qg7br// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Prodejní místo "shop in shop" pro firmu Panasonic
 (Stanislav NAKLÁDAL)

2009, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u0wf8y// | Výtvarná umění / Multimedia a design | Práce na příbuzné téma

Využití malé mechanizace z environmentálního hlediska.
 (Stanislav PETRÁŠEK)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xv4mxm// | Zemědělství / Zemědělská technika, obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

Návrh testovací stolice pro optimalizaci sacího bodu oleje spalovacích motorů
 (Karel NEKUT)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3ed9tj// | Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika | Práce na příbuzné téma

Výpočet stromových charakteristik v bukovém porostu na základě fotogrammetrického mračna bodů
 (Michal Ferdus)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//n2skqr// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma