Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

standardy paliativni pece

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Paliativní péče v nemocnici a hospici
 (Eva RAŠKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s0w229// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Aplikace prvků paliativní péče u seniorů s demencí v podmínkách domova se zvláštním režimem v Břevnici
 (Marie PRÁŠKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g27zdq// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Perinatální paliativní péče a zkušenosti rodin a zdravotníků
 (Markéta ŠOBOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jc4slw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Pediatrická paliativní péče: podpora rodiny a morální dilemata
 (Aneta AUGUSTÍNOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0wgdxk// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

PALIATIVNÍ PÉČE V NEONATOLOGII
 (Věra ŠIBRAVOVÁ)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3d2u4b// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Standardní operační postup - Paliativní péče
 (Lenka KADLUBOVÁ)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2b82pu// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Práce na příbuzné téma

Porovnání paliativní péče u klientů v hospicovém zařízení a na onkologickém oddělení
 (Ivana KADLECOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x1s9ag// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Využití prvků paliativní hospicové péče v domově důchodců
 (Lucie KADLECOVÁ)

2014, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7h9ydt// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Kvalita péče o seniory v hospicové péči
 (Klára LICHOVNÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nh1hdq// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Specifika ošetřovatelské péče o klienta na paliativním oddělení
 (Leona Opatrná)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//xj48vl// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma