Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

stanovistni podminky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Stanovištní podmínky výskytu drobných zemních savců v lesních ekosystémech Moravsko-slezských Beskyd
 (Jindřich Těšík)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//j6kss9// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Stanovištní charakteristika nosatcovitých v bukových a smrkových ekosystémech Moravsko-slezských Beskyd
 (Karel Hrabovský)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ovy1vb// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Stanovištní faktory zatopeného břidlicového lomu ve Svobodných Heřmanicích
 (Nikola KOKEŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fkh4hx// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Vliv stanovištních podmínek na konvenční hustotu dřeva topolu osiky (Populus tremula L.)
 (Jiří Krásenský)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qxg2af// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení vlivu stanovištních podmínek na obsah organických živin v pastevních porostech
 (Ivana Chovanová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//co6e4o// | Zootechnika / Krmivářství | Práce na příbuzné téma

Vliv stanovištních podmínek na růst a vlastnosti dřeva břízy bělokoré (Betula pendula Roth.)
 (Oldřich Kouřílek)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2neud7// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení dřevin, rostoucích v rozdílných stanovištních podmínkách města Brna
 (Barbora Čadová)

2018, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ikdywm// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Práce na příbuzné téma

Charakteristika stanovištních podmínek vybraných lomů na Skutečsku
 (Radek MYŠKA)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x5ihdy// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv stanovištních podmínek na faunu střevlíkovitých ve smrkových a bukových porostech Beskyd
 (Petr Rolinc)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//n5b4dr// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv složení stromového patra a podmínek prostředí na zmlazení dřevin v nížinném lese
 (Pavel Daněk)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yoij5/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)