Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

star wars

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analysing Czech redubs of Star Wars: Episode IV – A New Hope
 (Matěj Fouma)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pta1w/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka | Práce na příbuzné téma

An Analysis of the Mythological Archetypes Found in the First Star Wars Trilogy (1977-1983)
 (Yvetta Krejčová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0rnpr0// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

Star Wars: A Franchise Story
 (Simona VANÍČKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y83lxx// | Humanitní studia / Kulturální studia | Práce na příbuzné téma

Myths and Religion in Star Wars
 (Jan Groh)

2021, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//umow7b// | Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi | Práce na příbuzné téma

Star Wars - průvodce galaxií
 (Ekaterini Moisidu)

2016, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//xudb78// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Práce na příbuzné téma

Překlad komiksu Star Wars - Empire s doprovodnou analýzou
 (Lukáš Kaňka)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//2gpkuv// | Filologie / Anglická filologie - Japonská filologie | Práce na příbuzné téma

Hvězdné války
 (Vojtěch Buchta)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/em3vh/ | Učitelství pro střední školy / Vizuální tvorba Výtvarná výchova | Práce na příbuzné téma

Analýza vývoje speciálních efektů ve filmové sérii Hvězdné války
 (Sabina HERMOCHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aypfke// | Teorie a dějiny hudebního umění / Uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Hvězdné války?
 (Jan RAŠKA)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gf8zlh// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium) | Práce na příbuzné téma

Původní trilogie Hvězdných válek, americké kulturní dědictví
 (Petr HARMÁČEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8uvdle// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma