Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

statni a verejna infrastruktura

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Způsoby odborné přípravy RTG operátorů bezpečnostních složek státní a veřejné infrastruktury
 (Karel Kameník)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/d4vpl/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Komparace sportu a kultury. Ekonomická, sociální a umělecká kriteria srovnatelnosti, či nesrovnatelnosti dvou odvětví lidské činnosti.
 (Ondřej Štaud)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h82mf/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Práce na příbuzné téma

Optimalizace telekomunikačních služeb orgánu státní a veřejné správy
 (Tomáš Fiala)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103642 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

Vliv příjmů a výdajů státních účelových fondů na veřejné finance se zaměřením na Státní fond dopravní infrastruktury.
 (Tomáš Kubiczek)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85918 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma