Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

stavebni prevence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Úvěrové podvody, jejich prevence, šetření a nápravná opatření
 (Pavel Makovec)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/au70g/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Práce na příbuzné téma

Hodnocení možností prevence potenciálních krizí ve vybraném podniku
 (Kateřina Veselá)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113459 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Aplikace pro aktivizaci paměťové části kognitivních funkcí pro osoby s počáteční fází Alzheimerovy choroby a její prevence
 (Josef Provazník)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r21fsl// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Novela stavebního zákona a její dopad na posuzování staveb z hlediska výkonu státního požárního dozoru
 (Radka Jahelková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140300 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Problematika a prevence drogové závislosti na středních školách
 (Petr ŘEHŮŘEK)

2009, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0zzis5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Prevence dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích z hlediska dopravně inženýrského.
 (Jiří ONDRUŠKA)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wrzu6a// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Systém prevence a oprav strojního zařízení na lomu
 (Jaroslav Červ)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74624 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Hasičský záchranný sbor - dotčený orgán ve stavebním řízení
 (Tomáš Nocar)

2008, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nsux5/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Práce na příbuzné téma