Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

stresove reakce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Reakce kořenového sytému rostlin chmele na stresové podmínky prostředí
 (Petr Vyškovský)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/su9cm/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Akutní a posttraumatické reakce strážníků městské policie v Klášterci nad Ohří
 (Petr Hőrbe)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82669 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Průběh peroxidace lipidů během obranné reakce
 (Petr Štěpánek)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nswc1/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení stresových reakcí ječmene na úrovni exprese suchem aktivovaných genů
 (Lucie Melišová)

2017, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6ws7aq// | Fytotechnika / Speciální produkce rostlinná | Práce na příbuzné téma

Fyziologicky aktivní látky ovlivňující stresovou reakci rostlin na těžké kovy
 (Šárka Rečková)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi126 | Biologie / Aplikovaná biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Analýza tvorby buněk sekundárního xylému a floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v reakci na stres suchem
 (Marek Fajstavr)

2018, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//brn60t// | Botanika / Fytologie lesa | Práce na příbuzné téma

Stresové faktory působící na operátory tísňové linky 112 a jejich prevence na vybraných pracovištích
 (Kamila DVOŘÁKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q9vs8t// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Stresové faktory a jejich řešení ve vybrané firmě
 (Martin Jedlička)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8533 | Ekonomika a management / Finanční management | Práce na příbuzné téma

Sledování rozdílnosti reakcí mužského a ženského organismu na bolestivý podnět
 (Anna LÁLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/dspace/handle/123456789/4129 | Ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Stresové faktory v dospívání
 (Adriana Kramárová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gocj5t// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)