Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

stress profile

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti
 (Dominika Kundrátová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1q49tj// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Stresový profil, copingové stratégie a pohybová aktivita u súčasných vysokoškolákov
 (Martina CHLEPČOKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ce3dmm// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu výrobní nepřesnosti na koncentraci napětí výztuhy uzavřeného profilu
 (Pavel Miňo)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88346 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Vzťah spirituality s mierou zdravotného rizika prameniaceho zo stresu a kvality života súvisiacej so zdravím
 (Miriam Šefčíková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qxb9e/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Zvládání stresu u pacientů s idiopatickými střevními záněty
 (Lucie Adolfová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3kzm/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Zvládání stresu v podnikatelské a/nebo manažerské práci
 (Martina Krkošková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//hy09qc// | Ekonomika a management / Podnikání | Práce na příbuzné téma

Stres a životní styl u seniorů
 (Jana Staňková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4856 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Psychické reakce na pracovní zátěž a stres
 (Jan Hubálek)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB961 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace ve státní správě | Práce na příbuzné téma

Výzkum environmentální zátěže vybraných půdních profilů v jz. okolí Brna (Rosicko-Oslavansko)
 (Pavel Tripal)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm6i0/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma