Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

strojni zarizeni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení na stavbě
 (Lenka Regentová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118678 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Aplikace požadavků NV č. 378/2001 Sb. pro strojní zařízení
 (Kateřina Galetková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142014 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Strojní zařízení pro výrobu sýrů
 (Lukáš Pavel)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//nznyid// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Strojní zařízení a mechanizace nasazená při povrchovém dobývání uhlí v mostecké pánvi
 (Lukáš Podhrázský)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119649 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení efektivnosti výměny stávajícího strojního zařízení za nové CNC zařízení Benteler v podniku AGC Processing Teplice
 (Radek LÍSKA)

2012, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//33ct26// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Zpracování bezpečnostních předpisů pro strojní zařízení ohýbací automat
 (Jaroslav Agh)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105200 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Čerpání dotací z fondu EU pro strojní zařízení na výrobu inovovaných výrobků ve firmě Medin, a. s.
 (Anna Hrdličková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//tnsrsn// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Práce na příbuzné téma

Strojní zařízení v bioplynové stanici
 (Miroslav Dvořák)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cxs9ct// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro stroje a strojní zařízení
 (Aleš Wollmuth)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96268 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Úspora elektrické energie pro strojní zařízení průmyslového podniku
 (Jaromír Michna)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99432 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)