Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

struktura dat

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Struktura demografických dat
 (Lucie KAWECKÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qwi2pf// | Aplikovaná matematika / Aplikovaná statistika | Práce na příbuzné téma

Automatické rozpoznání struktury auditorských dat
 (Bohdana NAZARCHUK)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p34nlw// | Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma

Databázový systém pro multicentrický sběr klinických dat v podmínkách českého zdravotnictví
 (Daniel Klimeš)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ds1lb/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Analýza přístupů harmonizace geografických dat
 (Markéta Urbanová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wzw6q/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Software pro zpracování dat z voltametrických měření
 (Oldřich HOLÝ)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x08jzz// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Závislost struktury fytocenologických dat na designu jejich sběru
 (Ondřej Vild)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/layc1/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv volby způsobu programování na strukturu NC dat
 (Jaroslav DANIELKO)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b3zwr8// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Kalibrace dat a syntéza interferometrických obrazů observatoře ALMA
 (Oldřich Horák)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4723 | Fyzika / Fyzikální měření a modelování | Práce na příbuzné téma

Aplikace na konverzi mezi různými způsoby reprezentace statistických dat ve formátu CSV
 (Martin Havlík)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75876 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Standardizace datového formátu a struktury dat z výrobních zařízení na utahování šroubových spojů a jejich vizualizace a dlouhodobá archivace v síti Škoda Auto a. s.
 (Petr Hrdý)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//154hto// | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)