Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

student prezencni formy studia socialni prace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Identifikace motivačních faktorů vedoucích studenty kombinované a prezenční formy studia ke studiu sociální práce
 (Karolína BISOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//74gkne// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Užívání návykových látek studenty prezenční formy studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity
 (Petr MUŽÍK)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1me0nl// | Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie | Práce na příbuzné téma

Studijní strategie vysokoškolských studentů v kombinované a prezenční formě studia
 (Pavla Kuklíková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y74p9/ | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.
 (Jan HEIDER)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3ki7xc// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.
 (Jan HEIDER)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h8o2di// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Hodnocení a klasifikace studentů kombinované formy studia na vysokých školách
 (Veronika Šticová)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kqgtgq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.
 (Jan HEIDER)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//49myz1// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Motivace studentů ke studiu sociální politika a sociální práce na FSS MU
 (Tereza Pospíšilová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ea5m9/ | Sociologie / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Názory vysokoškolských studentů prezenčního studia na instituci manželství
 (Barbora Janovská)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kr1420// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Představy studentů sociální práce o budoucí profesi
 (Lenka MACKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//965c5a// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)