Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

studie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci
 (Petr Štěpánek)

2014, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/t9mf1o/ | Podnikání a management v průmyslu / | Práce na příbuzné téma

Luminiscenční studie látek na ledu – koncentrační studie
 (Beáta Magyarová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jel6p/ | Chemie / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

Studie faktorů finanční udržitelnosti malých a středních podniků v Ghaně: Případová studie města Techiman v regionu Brong Ahafo
 (Zlata Ayeh)

2019, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//z6z9kq// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Práce na příbuzné téma

Studie příležitosti a studie proveditelnosti
 (Kristýna Černá)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50252 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Život seniorů v přirozeném prostředí a v pobytových zařízeních
 (Zuzana Čermáková Vlačušková)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//s685lu// | / | Práce na příbuzné téma

Expozomové kohortové studie těhotenství a dětství a jejich význam pro poznání zdravotních účinků chemické expozice
 (Pavel Piler)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1rsx/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Studie Plánu využívání ložiska prognózního zdroje Podhůra, včetně návrhu studie rekultivace lomu
 (Tomáš Barfus)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103047 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Studie dotěžení výhradního ložiska vápence lomu Blížná v dobývacím prostoru Černá v Pošumaví včetně návrhu studie rekultivace lomu
 (Andrea Polická)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86726 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Socializace osob s koktavostí - přehledová studie
 (Klára Czerepaková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ib2mi/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Studie proveditelnosti
 (Gabriela Hloušková)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jowl3/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)