Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

suchozemsti plzi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Variabilita společenstev suchozemských plžů v přírodě blízkých lesních biocenózách
 (Lenka Palečková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aihyd/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Predátoři suchozemských plžů: míra predace a mezidruhová variabilita
 (Tomáš Němec)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z6etg/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Modelování rozšíření vybraných suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty
 (Šárka Špániková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y02yt/ | Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Srovnání ekologických vlastností společenstev suchozemských plžů a vegetace
 (Jana Dvořáková)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jwh7n/ | Biologie (čtyřleté) / Ekologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal
 (Dana Trávníčková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ls8cf/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Životní cyklus a populační dynamika suchozemských plžů
 (Denisa Pavézková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nbmzf/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Variabilita druhové skladby suchozemských plžů na malých škálách: vliv stanovištní heterogenity a velikosti vzorkované plochy
 (Jan Myšák)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t5hut/ | Biologie (čtyřleté) / Ekologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů
 (Pavel Fojt)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vdopu/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Srovnání vztahů druhové bohatosti suchozemských plžů a velikosti vzorkovací plochy mezi lesními a slatiništními ekosystémy
 (Eva Svobodová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h2qww/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Využití GIS nástrojů při modelování rozšíření vybraných druhů suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty
 (Šárka Špániková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ns968/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)