Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sumperk

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Zajištění logopedické intervence u dětí předškolního věku ve městě Šumperk
 (Kamila Večeřová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dv978/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Analýza stavu vodních ploch v SO ORP Mohelnice, Zábřeh a Šumperk
 (Radim FALOUT)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//90nvvw// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Historie, současnost a výkon spisové služby ve Státním okresním archivu Šumperk
 (Martina Rosenbergerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8hpe6z// | Historické vědy / Spisová a archivní služba | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v oblasti předškolního vzdělávání ve městě Šumperk
 (Marta Sedláčková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135596 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení hospodaření města Šumperk v oblasti kultury
 (Jana Würzlerová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138600 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Činnost dobrovolníků Maltézské pomoci v Dětském centru Ostrůvek Šumperk.
 (Ilona Rousková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cj7gz1// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Rok Mnichova 1938 - Šumperk a přilehlé obce
 (Jakub STON)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7ihc4v// | Politologie / Politologie + Historie, sz (A14) | Práce na příbuzné téma

Analýza drogové scény SOŠ Šumperk po 20 letech. Srovnání postojů studentů k problematice zneužívání návykových látek.
 (Jana VACULÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//om440a// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Bezbariérová přístupnost MHD ve městě Šumperk
 (Michael Mrštík)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zk393e// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Pivovarská kultura v okrese Šumperk na přelomu 19. a 20. století
 (Dominika CITTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jc9db7// | Historické vědy / Kulturní dějiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)