Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sumperk

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Jak je důležité míti Filipa Oscara Wildea: Analýza a komparace inscenací Divadla Šumperk a spolku Nabalkoně v Divadle na Šantovce
 (Lukáš CITNAR)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aiwjtn// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v oblasti předškolního vzdělávání ve městě Šumperk
 (Marta Sedláčková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135596 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Atlas rozvoje venkova - obec s rozšířenou působností Šumperk
 (Lukáš TUREK)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ut01f5// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Využití ortofoto snímků pro monitoring změny ploch brownfieldů na území města Šumperk
 (Vojtěch MIKULENKA)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gfxkqh// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení hospodaření města Šumperk v oblasti kultury
 (Jana Würzlerová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138600 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Rok Mnichova 1938 - Šumperk a přilehlé obce
 (Jakub STON)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7ihc4v// | Politologie / Politologie + Historie, sz (A14) | Práce na příbuzné téma

Vývoj poskytovaných úkonů v rámci pečovatelské služby ve společnosti PONTIS Šumperk o.p.s.
 (Miroslava CHLUBNOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mm8w2m// | Sociologie / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

,,Sport je naše radost" - Bakalářský projekt školy v přírodě pro 2. třídu základní školy v Šumperk
 (Michaela ŠAMAJOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gj69so// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Vývoj poskytovaných úkonů v rámci pečovatelské služby ve společnosti PONTIS Šumperk o.p.s.
 (Miroslava CHLUBNOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mm8w2m// | Sociologie / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení financování a fungování středních škol na úrovni města Šumperk
 (Marcela Musilová)

2022, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/146674 | Veřejná ekonomika a správa / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)