Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

svahove deformace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Interakce svahových a fluviálních procesů na příkladu aktivní svahové deformace v údolí Satiny
 (Aneta KISZOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mk8geg// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Hluboce založená svahová deformace na východních svazích Travného (Moravskoslezské Beskydy): interpretace geofyzikálních měření a dat z LIDARu
 (Vladimír CHALUPA)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yxkum8// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Digitální model terénu svahové deformace Girová pomocí metod UAV a SfM
 (Eva MARTYNKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wfg2h9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Sesuvy v ČR a vybraná svahová deformace ve Vnějších Západních Karpatech: mapování, terénní monitoring
 (Tereza PODPINKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//o41vtp// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Svahové deformace jako zdroj sedimentů ve vodních tocích (příklad toků Lučovec a Čurábka v povodí řeky Ostravice)
 (Michal KOCH)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//217hov// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Svahové deformace na jižních svazích Smrčiny (Moravskoslezské Beskydy)
 (Štěpán ČÍHAL)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4lkkhg// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Svahové deformace jako zdroj sedimentů ve vodních tocích (příklad Lučného potoka a potoka Jamník v povodí Ostravice)
 (Kateřina PALICOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mz03v0// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Deglaciace v Západních Tatrách a její vazba na gravitační deformace různých typů (s didaktickou transformací sledovaných jevů a zjištěných výsledků)
 (Markéta PLUHÁČKOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//w9xba8// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

Využití dálkového průzkumu Země z UAV pro identifikaci deformace svahu s vegetačním pokryvem
 (Jonáš Hruška)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115763 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Svahové deformace a jejich vliv na vývoj údolních den (na příkladu české části Karpat)
 (Veronika SMOLKOVÁ)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3llih6// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)